Activ’dog
een hond, een warm onthaal, een unieke ontmoeting ...


  • Al is Activ’Dog in het Waalse Gewest gevestigd, toch telt de vereniging enkele vrijwilligers die vlot omgaan met de Nederlandse taal!
  • Dankzij deze kunnen wij dus zonder probleem ingaan op activiteitsaanvragen, zowel in scholen als in rusthuizen of andere opvangcentra waar Nederlands de voertaal is.
  • Spijtig zijn wij tot nu toe nog niet in staat onze opleidingen in het Nederlands te plannen alhoewel het geen probleem mag zijn de cursussen in het Frans te volgen indien U over een voldoende basiskennis beschikt natuurlijk!
  • Aarzel dus niet meer en neem gerust met ons contact op voor verdere inlichtingen over onze activiteiten en opleidingen.